Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

faktura VAT

Brak podpisu na fakturze

Czy brak podpisu na fakturze czyni ją nieważną? Faktura VAT stanowi podstawowy dokument potwierdzający wykonanie danej usługi lub sprzedaż towaru. Dokument ten może być wystawiony wyłącznie przez firmę, a jego odbiorcą może być osoba prywatna lub inna firma. Istnieje szereg wytycznych jakie dokument ten musi spełniać oraz danych, które powinien zawierać, m.in. dane podmiotów będących […]

Read More

Czym jest faktoring?

Faktoring stanowi usługę finansową, w ramach której faktor wykupuje faktury swojego klienta na podstawie zawartej pomiędzy nimi umowy cywilnoprawnej. Faktoring polega na finansowaniu kredytu kupieckiego przez banku lub wyspecjalizowaną firmę zajmującą się faktoringiem. Sprawdza się on w przypadku firm odraczających termin płatności swoim klientom. Faktur dokonuje zakupu nieprzeterminowanej i krótkoterminowej wierzytelności i następnie we własnym […]

Read More

Faktura elektroniczna

Dokument w formie elektronicznej to duża oszczędność pieniędzy dla podmiotów, które to rozwiązanie wybiorą. Nie trzeba bowiem każdorazowo korzystać z usług poczty – wystarczy konto elektroniczne, aby e-fakturę nadać do odbiorcy. Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, czy w kwestii faktur elektronicznych są jakieś niejasności? Najważniejsze pytanie to takie czym dokument w formie elektronicznej będzie różnił […]

Read More

Faktura VAT

Faktura VAT to dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. Może być wystawiony w formie papierowej, jak i elektronicznej. Jest sporządzana w dwóch egzemplarzach, w czasie nie przekraczającym określonego terminu – zazwyczaj jest to piętnasty dzień miesiąca po miesiącu, w którym doszło do transakcji. Faktura zawiera szczegółowe informacje na temat transakcji: jej przedmiot, cenę, stawkę podatku itp. Dokument […]

Read More

Jak anulować fakturę zgodnie z prawem?

Przedsiębiorcy często mają wątpliwości, czy fakturę można anulować, czy konieczna będzie korekta. W przepisach dotyczących podatku VAT nie występuje takie pojęcie, jak “anulowanie” wystawionej faktury. W jakich przypadkach musimy skorygować fakturę? Gdy po wystawieniu faktury: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, udzielono upustów i obniżek cen, dokonano zwrotu podatnikowi towarów, dokonano zwrotu nabywcy całości lub […]

Read More

Faktura przed sprzedażą – moment ujęcia kosztu

Zgodnie z przepisami, faktura dokumentująca firmowe zakupy może zostać wystawiona nawet do 30 dni przed dostawą towarów, bądź wykonaniem usługi. Przedsiębiorca otrzymujący taką fakturę powinien pamiętać o poprawnej dacie ujęcia kosztu w KPiR. Faktura przed sprzedażą, a koszt Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to właśnie data wystawiania faktury determinuje moment […]

Read More