Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

dowody księgowe

Dowody księgowe

Podstawą zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów mogą być wyłącznie dowody księgowe. Nie wszyscy przedsiębiorcy jednak do końca zdają sobie sprawę z tego co zalicza się do danych dokumentów.  Jest to precyzyjnie określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na jego podstawie możemy określić, że […]

Read More

Co to jest faktura pro-forma, co to jest?

Faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym, nie stanowi zatem podstawy do uiszczenia opłaty, gdyż nie jest dowodem zrealizowanej transakcji. Dokument ten wysyła się jako formę oferty i wzorzec rzeczywistej faktury. Można ją wysłać także jako formę wezwania do zapłaty bądź informację o kosztach zawartej transakcji. Faktura pro forma powinna wyglądać jak klasyczna faktura VAT. […]

Read More