Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

doradztwo podatkowe w Krakowie

Mniejszy podatek CIT w planach!

Mniejszy podatek CIT w planach!

Podatki to spore obciążenia dla przedsiębiorców, dlatego planowana przez rząd zmiana została bardzo pozytywnie przyjęta. Otóż w planach tych znajduje się zmniejszenie stawki podatku CIT dla małych podatników oraz osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą (stawka ma obowiązywać tylko przez pierwszy rok działalności). Jeżeli niższa stawka podatku CIT zostanie wprowadzona, skorzystają z niej najbardziej przedsiębiorcy, prowadzący […]

Read More

Przekształcanie przedsiębiorstw w spółki handlowe

Przekształceniu w spółkę handlową mogą zostać poddane wszystkie przedsiębiorstwa, a to znaczy – spółki handlowe oraz spółki cywilne, a także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (z wyjątkiem spółki, która jest w trakcie procesu likwidacyjnego lub upadłości). W wyniku przekształcenia nie następuje zmiana tożsamości podmiotu, lecz tylko formy prawnej. Przekształcona spółka posiada ciągle uzyskane zezwolenia, koncesje lub ulgi […]

Read More

Funkcje rachunkowości zarządczej

W poprzednim artykule przeczytać można było wstęp do pojęcia rachunkowości zarządczej. Tym razem zajmę się opisaniem jej głównych funkcji. Zapraszam do lektury! Jak już wiesz, głównym celem rachunkowości zarządczej jest systematyczne i konsekwentne dostarczanie kierownictwu przedsiębiorstwa informacji, które są niezbędne do łatwiejszego podejmowania optymalnych decyzji związanych z działaniem jednostki w danych warunkach. Ten rodzaj rachunkowości […]

Read More

Fiskalizm

Czym jest fiskalizm? Niestety zjawisko to zauważyć można w wielu państwach, pomimo iż przynosi ono wyłącznie szkody. Fiskalizm to polityka państwa, polegająca na ciągłym podwyższaniu podatków w celu uzyskania jak największych wpływów do budżetu państwa. Cierpią przez to nie tylko podatnicy. Ważną kwestią jest, by polityka fiskalna była zrównoważona tak, aby usatysfakcjonowani byli zarówno podatnicy […]

Read More