Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

doradca podatkowy

JPK_VDEK

Wprowadzona w 2019 roku ustawa mająca na celu uproszczenie obowiązki sprawozdawcze reguluje konieczność składania przez przedsiębiorców deklaracji JPK_VDEK, która dotyczy raportowania transakcji opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Nowa struktura JPK_VDEK to dokument elektroniczny w formacie XML, mieszczący w sobie dwie części:  deklaracyjną i ewidencyjną. JPK_VDEK zastąpił deklaracje VAT-7 (VAT-7K) oraz  JPK_VAT. Przesyłany jest do […]

Read More

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług stanowi klasyfikację produktów i usług znajdujących się w polskim obrocie gospodarczym. Powstała głównie na potrzeby statystyki, jednak stanowi również podstawę dla opodatkowania podatkiem VAT, podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych (CIT i PIT) oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym. PKWiU składa się z 7 poziomów, którymi są kolejno: sekcja, dział, grupa, […]

Read More

Pytania i odpowiedzi – SYSTEM S24

Wielu użytkowników często zadaje pytania dotyczące obsługi systemu S24 oraz procedury rejestracji spółek online. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Pytania i odpowiedzi – SYSTEM S24   Jakie spółki można zarejestrować w S24? spółkę jawną, spółkę z o.o. spółkę komandytową, spółkę partnerską, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę akcyjną, […]

Read More

Projekt „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” – dla kogo dodatkowe świadczenia? Kto będzie mógł skorzystać ze zmian, które wprowadzi projekt? „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” przysługiwać będzie na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesięcy życia. W porównaniu do świadczenia 500+ – w nowym projekcie rodzice będą mogli zdecydować czy […]

Read More

Wynajęcie kasy fiskalnej online

Coraz więcej przedsiębiorców zobowiązanych jest do wdrożenia w firmie kasy fiskalnej online rejestrującej sprzedaż. Czy konieczny jest zakup nowej kasy fiskalnej? Alternatywnym rozwiązaniem dla właścicieli firm jest zawarcie umowy o leasing, dzierżawę lub najem kasy online. Kasy online stanowią nowe rozwiązanie umożliwiające kontrolę podatników. Dane dokonanej sprzedaży są na bieżąco przesyłane do centralnego systemu teleinformatycznego, […]

Read More

Podatek od AliExpress

W dniu 1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, wdrażająca w Polsce tzw. pakiet VAT dla e-commerce. Celem nowych rozwiązań jest ujednolicenie procedur i zasad obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej. Nowelizacja przepisów ma na celu również ograniczenie skali nierównej konkurencji, która polega na dostarczanie towarów bez opłacania cła i podatku Vat. Od […]

Read More