Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

deklaracja podatkowa

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług stanowi klasyfikację produktów i usług znajdujących się w polskim obrocie gospodarczym. Powstała głównie na potrzeby statystyki, jednak stanowi również podstawę dla opodatkowania podatkiem VAT, podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych (CIT i PIT) oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym. PKWiU składa się z 7 poziomów, którymi są kolejno: sekcja, dział, grupa, […]

Read More

Deklaracja PIT-4R

Jak wiadomo – każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, aby naliczać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy za pracowników, aby następnie móc go przekazać do Urzędu Skarbowego. Dodatkowo płatnicy są zobowiązani do sporządzenia rocznej deklaracji PIT-4R. Definicja PIT-4R Jest to deklaracja roczna, która dotyczy pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Płatnicy są zobowiązani do tego, aby wykazać […]

Read More

Czynności sprawdzające

W toku czynności sprawdzających obowiązuje ordynacja podatkowa określająca prawa i obowiązki podatnika oraz organu podatkowego. W sytuacji, w której organ podatkowy stwierdzi, że w złożonej deklaracji są błędy, może to rozwiązać w dwojaki sposób: Organ podatkowy dokonuje korekty deklaracji poprzez naniesienie stosownych poprawek – może on tego dokonać jeśli zmiana kwoty rozliczenia nie przekracza 5000 […]

Read More

Jak rozliczyć PIT za 2015 rok?

Rozliczając PIT za 2015 rok w pierwszej kolejności musimy określić, które formularze powinniśmy wypełnić. Podatnicy, którzy w ubiegłym roku pracowali na umowę o pracę, zlecenie czy o dzieło rozliczą się z wykorzystaniem deklaracji PIT-37. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, w zależności od wybranej formy opodatkowania, wybiorą: PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany), PIT-36 (podatek progowy), PIT-36L (podatek liniowy). Niektórzy […]

Read More