Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

co na fakturze VAT

Brak podpisu na fakturze

Czy brak podpisu na fakturze czyni ją nieważną? Faktura VAT stanowi podstawowy dokument potwierdzający wykonanie danej usługi lub sprzedaż towaru. Dokument ten może być wystawiony wyłącznie przez firmę, a jego odbiorcą może być osoba prywatna lub inna firma. Istnieje szereg wytycznych jakie dokument ten musi spełniać oraz danych, które powinien zawierać, m.in. dane podmiotów będących […]

Read More

Faktura VAT

Faktura VAT to dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. Może być wystawiony w formie papierowej, jak i elektronicznej. Jest sporządzana w dwóch egzemplarzach, w czasie nie przekraczającym określonego terminu – zazwyczaj jest to piętnasty dzień miesiąca po miesiącu, w którym doszło do transakcji. Faktura zawiera szczegółowe informacje na temat transakcji: jej przedmiot, cenę, stawkę podatku itp. Dokument […]

Read More