Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

arbitraż

Arbitraż

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej mogą występować spory związane z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem umów. W takiej sytuacji zamiast korzystać z sądów powszechnych można skorzystać z sądu polubownego, czyli arbitrażu. Arbitraż stanowi alternatywę dla bardzo kosztownego, czasochłonnego oraz niekoniecznie kompetentnego sądownictwa powszechnego. Jest szybszy, działa sprawniej, charakteryzuje go poufność postępowania. Co więcej, aby spór został […]

Read More