Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

aktywa w firmie

Czym są aktywa?

Aktywami nazywamy wszystkie środki finansowe w firmie, pozyskane w przeszłości, mogące dać zyski finansowe w przyszłości. Aktywa można podzielić na dwie grupy: aktywa trwałe oraz obrotowe. Aktywa trwałe to takie, które pozostają w firmie przynajmniej 12 miesięcy. Takie aktywa dają zysk w dłuższym okresie. Do tej grupy zaliczamy aktywa niematerialne (prawa majątkowe, patenty itp.), jak […]

Read More