Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Stawki podatkowe

Progi podatkowe są jednym ze sposobów obliczania podatków. W zależności od rozliczanego podatku istnieją różne stawki podatkowe.

PIT
Podatek od dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest na podstawie jednego z trzech progów:
– 17 % (jeśli dochód wynosi mniej niż 85 528 zł),
– 32 % (jeśli dochód jest większy niż 85 528 zł)*,
– 19 % (jest to tzw. podatek liniowy),
*Ważne: nadwyżka jest opodatkowana i odejmowana od dochodu.

CIT
Na chwilę obecną dla podatku CIT w Polsce obowiązuje 2 stawki podatkowe:
– 19%
– 9% ( dla małych podatników, których dochody nie przekraczając 2 mln. rocznie)

Od 1 stycznia 2021 roku wprowadzono do Polski “estoński CIT“, który przeznaczony jest dla spółek kapitałowych. Pobór tego podatku przypada na moment wypłaty zysku ze spółki. Stawki podatkowe uzależnione są od wielkości podatnika i wynoszą:
– 19% do 25% oraz
– 9% do 15% ( u małych podatników)

VAT
Stawki VAT wyznaczane są co 3 lata. Poniższe stawki będą obowiązywać Polskę do 2016 roku włącznie:
– 23 % – stawka podstawowa,
– 8 % – stawka obniżona, np. remonty budowlane,
– 5 % – stawka obniżona, np. produkty rolne,
– 0 % – stawka dla wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz eksportu towarów.