Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Środek trwały, wyposażenie, czy wydatek?

Wielu przedsiębiorców staje przed problemem jak zaksięgować swoje zakupy. Konkretnie czy zakup jest środkiem trwałym, wyposażeniem, czy może zwykłym wydatkiem.

Środek trwały to dobra stanowiące własność lub współwłasność podatnika nabyta lub wytworzona we własnym zakresie, która jest kompletna i zdatna do użytku w dniu przyjęcia użytkowania. Za środki trwałe uznaje się budowle, budynki, lokale, maszyny, urządzenia i środki transportu i inne przedmioty o przewidywanym okresie używania wynoszącym nie mniej niż rok.

Wyposażenie stanowią rzeczowe składniki majątku ściśle związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone do środków trwałych. Wartość początkowa wyposażenia przekracza 1 500 zł. Do wyposażenia kwalifikujemy zatem środki, których okres użytkowania jest mniejszy niż rok.

Wydatek przedsiębiorstwa to rozchód pieniężny w formie gotówkowej, za pomocą którego następuje likwidacja zobowiązań finansowych działalności gospodarczej wobec innych podmiotów gospodarczych.

Zobacz także czym jest zarządzanie i jak ważne jest w przedsiębiorstwie -> KLIK