Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Sprawozdanie do Urzędu Skarbowego!

Koniec terminu na złożenie zeznania podatkowego PIT to również koniec terminu na złożenie sprawozdania finansowego, przez osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe. W tym roku termin ten został wydłużony z 30 kwietnia do 2 maja, ze względu na sobotę jaka wypadała 30 kwietnia – ostatni dzień kwietnia.

W sprawozdaniu finansowym składanym do Urzędu Skarbowego przez osoby fizyczne, prowadzące pełną księgowość musi się znaleźć:

  • wprowadzenie do sprawozdania,
  • rachunek zysków i strat,
  • bilans,
  • dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz dodatkowo, gdy sprawozdanie finansowe poddaje się badaniu księgowemu:

  • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
  • rachunek przepływów pieniężnych.