Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Spółki w pigułce

Spółki dzielimy na dwie podstawowe kategorie:

Spółki osobowe:
-spółka cywilna
wspólnicy: 2-3
kapitał zakładowy: brak
odpowiedzialność: całkowita i nieograniczona wszystkich wspólników

-spółka jawna
wspólnicy: osoby fizyczne i prawne
kapitał zakładowy: brak
odpowiedzialność: każdy wspólnik za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczeń całym swoim majątkiem

-spółka partnerska
wspólnicy: osoby wykonujące wolne zawody w tym adwokat, aptekarz, inżynier, lekarz
kapitał zakładowy: brak
odpowiedzialność: wspólnicy odpowiadają tylko i wyłącznie za własne czyny

-spółka komandytowa
wspólnicy: komandytariusze i komplementariusze
kapitał zakładowy: brak
odpowiedzialność: komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki do sumy komandytowej, komplementariusze za zobowiązania odpowiadają całym swoim majątkiem

-spółka komandytowo-akcyjna
wspólnicy: komplementariusze i akcjonariusze
kapitał zakładowy: min. 50 000 zł
odpowiedzialność: komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, akcjonariusz nie ponosi żadnej odpowiedzialności

Spółki kapitałowe:
-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
wspólnicy: jedna lub więcej osób
kapitał zakładowy: min. 5 000 zł
odpowiedzialność: wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, spółka ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania wyłącznie własnym majątkiem

-spółka akcyjna
wspólnicy: jedna lub więcej osób (prócz jednoosobowej spółki z o.o.)
kapitał zakładowy: min. 100 000 zł
odpowiedzialność: akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki

Zobacz też: Rejestracja w KRS

doradca_podatkowy