Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Spółka w organizacji, a faktury VAT?

Na mocy ustawy o podatku VAT, podatnik, który dokonuje transakcji sprzedaży zobowiązany jest każdorazowo wystawiać fakturę VAT, z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Urzędy Skarbowe zajmują się rejestracją spółek w organizacji dla celów takich, jak NIP i VAT. Skoro podmiot może działać prawnie w obrocie i dokonywać czynności opodatkowanych, to jego obowiązkiem jest także rejestracja dla celów VAT.

Faktury VAT wystawiane mogą być jedynie przez zarejestrowanych podatników, a więc do momentu rejestracji dla VAT spółka nie ma prawa wystawić dokumentów podatkowych. Inną sytuacją jest otrzymywanie faktur. W takim przypadku działalność gospodarcza ma prawo otrzymywać faktury od kontrahentów, a w przypadku braku numeru NIP wpisywany zostaje numer REGON spółki. Dopiero po dokonaniu rejestracji jako podatnik VAT podmiot gospodarczy będzie mógł odliczyć wydatki związane z prowadzoną działalnością przed jej rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *