Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Spółka cywilna

SpółkaSpółka cywilna cywilna to szczególny rodzaj spółki, ponieważ w jej przypadku rejestracja w KRS nie jest konieczna. Jest to spowodowane odrębnymi regulacjami prawa cywilnego. Kolejną cechą tej spółki jest to, że może ona być prowadzona przez więcej niż jedną osobę. Każdy pracownik ma równe prawo do wniesienia swojego wkładu – w postaci kapitału, pracy, czy unikalnych umiejętności.  Taką formę przedsięwzięcia mogą zainicjować zarówno osoby fizyczne, jak i funkcjonujące już przedsiębiorstwa. W spółce cywilnej, to wspólnicy są podmiotami prawa, a sama spółka jest tylko umową pomiędzy nimi.

 

UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ

Umowa musi być zawarta w formie pisemnej. Elementy, jakie powinna zawierać spółka cywilna, to:

  • -informacje o wspólnikach;
  • -data zawarcia umowy;
  • -informacja o okresie funkcjonowania spółki, w tym o sposobie jej reprezentacji;
  • -informacja o celu gospodarczym, który spółka ma realizować;
  • -informacja o sposobie osiągnięcia wyznaczonych celów;
  • -informacja o zakresie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności;
  • -informacja o wielkości wkładów własnych;
  • -informacja o sposobie podziału zysków;
  • -informacja o ustalonym roku obrotowym.

Na końcu, spółkę należy zarejestrować w urzędzie gminy lub miasta na formularzu CEIDG-1.

Mam nadzieje, że przyda Ci się wiedza, którą została zawarta w tym artykule.