Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Spółka cicha

cicha spółkaSpółka cicha to umowa, na mocy której jeden ze wspólników (wspólnik cichy) wnosi wkład majątkowy na rzecz drugiego wspólnika, który zajmuje się prowadzeniem przedsiębiorstwa lub innego rodzaju działalności zarobkowej.

Można odnieść wrażenie, że spółka cicha coś nam przypomina. Czasem mówi się że jest bardzo podobna do spółki komandytowej. Prawda jednak jest taka, że obie te formy zdecydowanie się różnią. Spółka cicha jest bowiem spółką sensu stricto. Jest zrzeszeniem osób wspólnie prowadzących przedsiębiorstwo. Jest to jedynie stosunek obligacyjny, powstały na mocy umowy zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym biznes, a wspólnikiem cichym.

Fakt istnienia cichego wspólnika nie jest powszechnie znany. Właśnie dlatego mówi się o “cichej” spółce. W stosunku do osób trzecich właściciel przedsiębiorstwa, który zawarł umowę spółki cichej, jest jedynym i wyłącznym właścicielem tej firmy. Osoba wspólnika cichego dla nich w ogóle nie istnieje.

Zalety spółki cichej:

  • brak ograniczeń podmiotowych oraz przedmiotowych, co do wkładu wspólnika cichego,
  • brak konieczności przeprowadzenia procedury rejestracji i poniesienia kosztów z tym związanych,
  • zminimalizowanie ryzyka gospodarczego dla spólnika cichego poprzez wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania,
  • brak obowiązku prowadzenia spraw spółki przez wspólnika cichego przy równoczesnej możliwości ustanowienia go pełnomocnikiem,
  • możliwość wielokrotnego zawierania umowy spółki cichej z różnymi podmiotami.

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *