Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Specjalista ds. kontroli sprawozdań finansowych

Kim jest specjalista ds. kontroli sprawozdań finansowych? Zawód ten nie jest bardzo znany, a czasami kojarzy się negatywnie z kontrolą podatkową. Chodzi tu dokładnie o biegłego rewidenta księgowego. jest to zawód należący do zawodów zaufania publicznego. Powoduje że, osoby go wykonujące powinny przestrzegać zasad etyki zawodowej oraz niezależności. Poza tym trzeba spełnić dodatkowe wymogi, narzucane przez bardzo restrykcyjne przepisy. Są to na przykład:

– złożenie ślubowania przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

– zadanie egzaminu teoretycznego i praktycznego potwierdzającego umiejętności, jakie powinien posiadać biegły rewident,

– odbycie praktyki w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej.

Uzyskanie tytułu biegłego rewidenta jest bardzo trudne. Ale osoby wykonujące ten zawód pełnią istotną rolę w gospodarce. Dzięki niej jednostki gospodarcze chronione są przed błędnymi informacjami, które mogą mieć wpływ na zawarcie nie korzystnych stosunków gospodarczych. Kontrola sprawozdań finansowych kojarzy się na ogół źle. Nie można jednak zapomnieć o korzyściach jakie niesie, a konkretnie o bezpieczeństwie, jakie zapewnia osobom prowadzącym działalność gospodarczą.