Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Spadki i darowizny zwolnione z podatków

Kto musi płacić podatek od spadku?

Do zapłaty zobowiązane są osoby fizyczne, które nabyły spadek, w przypadku kiedy jego wartość przekracza kwotę wolną od podatku.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

W przypadku, gdy nabycie spadku nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia.

Tak jak wspomniałam wyżej podatkowi nie podlega nabycie majątku w drodze spadku o czystej wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej, która wynosi:

  • dla osób należących do 1 grupy podatkowej – 9637 zł
  • dla osób należących do 2 grupy podatkowej – 7276 zł
  • dla osób należących do 3 grupy podatkowej – 4902 zł

Sąd oświadczył, że w przypadku darowizn poleconych będziemy zwolnieni z podatku. Przykładem jest sytuacja, gdy osoba obdarowana za otrzymane pieniądze kupuje sobie mieszkanie lub samochód.

Według ustawy o podatku do spadków i darowizn, bez podatku można przekazać darowiznę:

  • małżonkowi,
  • zastępni (dzieci, wnuki),
  • wstępni (rodzice, dziadkowie),
  • rodzeństwu,
  • pasierbowi,
  • ojczymowi i macosze.

Resort Finansów próbował udowodnić, że ustawodawca wyłączył z opodatkowania tylko te kwoty, które osoba obdarowana będzie musiała zwrócić osobie trzeciej- co będzie skutkować pomniejszeniem majątku.

Ostatecznie orzeczenie Sądu Administracyjnego zwalnia z obowiązku płacenia podatku wszystkie osoby, które otrzymują spadek lub darowiznę na konkretny cel, nawet jeśli będzie prowadził do wzbogacenia się.