Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Skarga na organ podatkowy, a COVID-19

Sprawy sądowoadministracyjne, które zostały zawieszone z powodu pandemii koronawirusa, zostają wznowione. Podatnicy zatem nie mają już czasu, aby odwlekać wniesienie skargi na decyzję podatkową, bądź indywidualną interpretację podatkową, ponieważ rozprawy mogą odbywać się w sposób zdalny.

Przepis odnośnie zawieszenia owych procesów zostać cofnięty z tytułu tarczy antykryzysowej 3.0. Zatem do obowiązków podatników należy pilnowanie terminów wnoszenia skargi na działania organów podatkowych, a więc:
– decyzje,
– postanowienia kończące postępowania,
– indywidualne interpretacje przepisów podatkowych.

Chcąc złożyć ową skargę, należy tego dokonać za pośrednictwem organu, którego działanie jest skarżone. Może ona zostać złożona zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

W skardze muszą znaleźć się dane takie, jak:
– oznaczenie sądu,
– dane stron (+ ewentualnie pełnomocników),
– określenie przedmiotu sporu,
– wskazanie kwestionowanego aktu,
– wyjaśnienie naruszenia prawa/interesu prawnego,
– wykaz załączników.

Wymaga się również podania odpowiedniego identyfikatora strony, która wnosi sprawę. Mowa tutaj o numerze PESEL (osoby fizyczne), bądź numerach KRS, REGON lub NIP (osoby prawne i jednostki organizacyjne).

Załączniki do skargi wnoszonej przez Internet muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym, bądź podpisem osobistym.

W razie pytań, bądź wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *