Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Rozwiązanie umowy o pracę

Kodeks Pracy przewiduje następujące sposoby rozwiązania umowy o pracę:
1.Na mocy porozumienia stron.
Najbardziej korzystny sposób, ponieważ wówczas nie ma obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia ani też stosowania się do okresów wypowiedzenia.
2.Przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wynagrodzenia.
Okres wypowiedzenia wynosi odpowiednio:
-3 dni gdy umowa zawarta była na 2 tygodnie,
-1 tydzień jeśli umowa była zawarta na okres 3 miesięcy
Umowa na czas nieokreślony:
-2 tygodnie gdy zatrudnienie nie przekroczyło 6 miesięcy,
-1 miesiąc gdy zatrudnienie trwało więcej niż pół roku,
-3 miesiące gdy zatrudnienie trwało nie mniej niż 3 lata.
3.Przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Jest ono możliwe gdy rozwiązanie umowy wiążę się z winą pracownika, który poważnie naruszył podstawowe obowiązki pracownicze bądź popełnił przestępstwo.
4.Z upływem czasu na który została zawarta umowa.
5.Z dniem, w którym ukończona została praca dla której wykonana została umowa.

Po więcej informacji o księgowości zachęcamy na naszą STRONĘ GŁÓWNĄ !