Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Rozróżniamy pojęcia: płatnik i podatnik

W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że „podatnik” a „płatnik” to dwa różne pojęcia, których nie wolno stosować zamiennie.

Kim jest podatnik?
Zgodnie z art. 7 §1 Ordynacji podatkowej, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Kim jest płatnik?
Art. 8 Ordynacji podatkowej jasno określa, że płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, zobligowana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Płatnik dokonując sprzedaży towarów należących do podatnika zobowiązany jest do:
1. Obliczenia podatku należnego.
2. Pobrania go z majątku podatnika.
3. Dokonania wpłaty w odpowiednim urzędzie skarbowym.
4. Wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *