Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Rozliczenie VAT

Zakładając działalność gospodarczą konieczne jest dopełnienie szeregu obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Szczególnie problematyczna kwestia dotyczy rozliczeń podatku VAT. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności mogą skorzystać ze zwolnienia VAT. Zwolnienie z VAT przysługuje także podmiotom, jeśli limit ich obrotów nie przekracza 200 tysięcy złotych. Aby skorzystać ze zwolnienia VAT konieczne jest uzupełnienie druku VAT-R.

Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorca w pierwszej kolejności zazwyczaj myśli o realizacji transakcji, zapominając jednocześnie o kwestiach formalnych. Rejestracja do VAT wiąże się z koniecznością sporządzania deklaracji VAT-7. Przedsiębiorca ma na to czas do 25. dnia każdego miesiąca bądź VAT-7K w przypadku rozliczeń kwartalnych. Termin ten jest nieprzekraczalny. Jeżeli zostanie przekroczony, przedsiębiorca musi naliczyć odsetki ustawowe i wpłacić je do urzędu.

Istnieje również grupa usług dla których rozliczenie VAT nie będzie możliwe. Dotyczy to między innymi usług gastronomicznych i usług noclegowych.