Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Rodzaje odsetek za nieterminową spłatę zobowiązań podatkowych

Nie zapłacenie podatków w terminie i odpowiedniej wysokości grozi poważnymi konsekwencjami. Są to zazwyczaj wysokie grzywny pieniężne, z których spłatą trzeba się mierzyć dodatkowo. Najlepiej jest unikać problemów z urzędem skarbowym, a zwłaszcza z nieterminową spłatą zobowiązań. Jednak gdy tak się stanie, przedsiębiorcę czeka obowiązek spłaty zobowiązania wraz z odsetkami, ustalanymi według stawek:

  • Podwyższonej (12%) – stosowanej do karania w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług, akcyzy i cła. Stosowana będzie, gdy organ podatkowy w toku kontroli wykryje zaniżenie zobowiązania podatkowego w kwocie przekraczającej 25% kwoty należnej i wyższej niż kwota 9250 złotych albo brak deklaracji i zapłaty podatku.
  • Podstawowej (8%) – stosowane w innych przypadkach niż stawki podwyższona i obniżona.
  • Obniżonej (4%) – stosowanej pod warunkiem, że zostanie złożona samodzielnie, bez udziału organu podatkowego, korekta deklaracji w terminie do 6 miesięcy od dnia terminu upływu do złożenia deklaracji oraz zapłata zaległości w terminie 7 dni od złożenia korekty.

Call Now