Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Rodzaje JPK

JPK, a więc Jednolity Plik Kontrolny jako struktura danych księgowych, są bezpośrednio powiązane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w Polsce. Posiadają one określony układ oraz format. Celem wdrożenia w Polsce Jednolitego Pliku Kontrolnego jest w głównej mierze uszczelnienie systemu podatkowego, a także zapełnienie luki podatkowej w VAT.

Możemy wyróżnić następujące rodzaje JPK:

– JPK_FA, a więc faktury
Plik ten obejmuje faktury sprzedaży oraz informacje o nich takie, jak np. stawka VAT, rodzaj faktury, datę wystawienia oraz kolejny numer.

– JPK_PKPIR, a więc podatkowa księga przychodów i rozchodów
Plik ten dotyczy wyłącznie podatników, którzy zobowiązali się prowadzić właśnie tę formę opodatkowania.

– JPK_EWP, a więc ewidencja przychodów
Plik ten jest przeznaczony dla podmiotów, które zostały objęte ryczałtem ewidencjonowanym. Obejmuje to takie informacje, jak stawka ryczałtu oraz ogólne przychody.

– JPK_MAG, a więc magazyn
Plik ten jest przeznaczony jest dla podatników, którzy w swojej działalności prowadzą gospodarkę magazynową.

– JPK_KR, a więc księgi rachunkowe
Plik ten jest przeznaczony dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości.

– JPK_WB, a więc wyciąg bankowy
Plik ten obejmuje informacje na temat wyciągów bankowych takich, jak np. saldo początkowe i końcowe, dane dotyczące przeprowadzanych transakcji itd.

Call Now