Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Rejestrowa forma księgowania

Zapisy w księgach rachunkowych dokonywane mogą być na różne sposoby. Tym razem wpis poświęcony będzie formie rejestrowej. Jest to technika tradycyjna stosowana do operacji o charakterze masowym, gdzie występuje wiele dowodów księgowych danego typu. Podstawowym urządzeniem księgowym stosowanym w tej formie jest rejestr, który przedstawia przebieg jakiejś operacji gospodarczej w czasie. Rejestrowa forma księgowania ma swoje wady i zalety.

Do zalet możemy zaliczyć możliwość bieżącego księgowania dokumentów w rejestrach według poszczególnych zagadnień. Dzięki temu łatwo jest stwierdzić, czy dana czynność została już wykonana i w jakiej fazie realizacji się znajduje. Duża możliwość podziału pracy pomiędzy pracowników.

Wadą jest skomplikowany i nie dogodny układ niektórych rejestrów. Czasem może to utrudniać pracę.

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej!