Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Rachunkowość zarządcza

doradca_podatkowy
Rachunkowość zarządcza, nazywana również rachunkowością menedżerską, według aktualnych ustaleń Międzynarodowej Federacji Rachunkowości (IFAC) jest systemem gromadzenia, agregacji, klasyfikacji, analizy i prezentowania informacji finansowych i niefinansowych wspomagających kierownictwo przedsiębiorstwa w podejmowaniu decyzji i kontroli ich realizacji.

Celem rachunkowości zarządczej jest przede wszystkim systematyczne i konsekwentne dostarczanie kierownictwu przedsiębiorstwa informacji, które są niezbędne do łatwiejszego podejmowania optymalnych decyzji związanych z działaniem jednostki w danych warunkach. Rachunkowość zarządcza powinna być dostosowana do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

Dzięki rachunkowości zarządczej możliwe jest wyjaśnianie wątpliwości, dokonywanie odpowiednich wyborów, skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorstwa oraz kontrola nad przebiegiem poszczególnych procesów i realizacji planów oraz budżetu.

O tym jakie funkcje spełnia rachunkowość zarządcza w kolejnym artykule.