Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Rachunkowość podatkowa

Występują różne odmianę rachunkowości. Spotyka się rachunkowość finansową – najbardziej popularną, ale także rachunkowość podatkową, bankową czy zarządczą. W poprzednich wpisach publikowaliśmy informacje o rachunkowości zarządczej, natomiast w dzisiejszym poruszymy temat rachunkowości podatkowej.

Rachunkowość podatkowa jest stosowana tylko w celach podatkowych, powstająca tylko z przepisów prawa podatkowego oraz jego wpływy na prowadzenie rachunkowości finansowej. Jest odbierana jako poszerzenie ewidencji analitycznej dla celów podatkowych, która wyraża różnice w kosztach i przychodach zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym.

Podmiotami rachunkowości podatkowej są podatnicy czyli osoby fizyczne oraz spółki cywilne osób fizycznych oraz podmioty podlegające wpisowi do KRS, jeżeli nie są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości finansowej na mocy prawa bilansowego.  Podmioty rachunkowości podatkowej mają do wyboru jedną z trzech dostępnych form prowadzenia ewidencji do celów podatkowych i księgowych, którymi są:

 >> Karta podatkowa – gdy spełnią dodatkowe wymagania narzucone przez rozporządzenie Ministra Finansów i uzyskają zgodę naczelnika urzędu skarbowego,

 >> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – gdy spełnią dodatkowe wymagania narzucone przez rozporządzenie Ministra Finansów i uzyskają zgodę naczelnika urzędu skarbowego,,

 >> Podatkowa księga przychodów i rozchodów – którą można stosować bez spełniania dodatkowych warunków.

Oczywiście odbiorca rachunkowości podatkowej jest Urząd Skarbowy