Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Przedstawiciel podatkowy

Kto może zostać przedstawicielem podatkowym?

Przedstawicielem podatkowym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, jednak musi spełniać określone przepisami warunki.

Aby zostać przedstawicielem podatkowym należy m.in:

  • być czynnym podatnikiem VAT,
  • posiadać siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Polski,
  • przez ostatnie 24 miesiące rozliczać terminowo określone podatki.

Czym zajmuje się przedstawiciel podatkowy?

Przedstawiciel podatkowy zajmuje się m.in:

  • prowadzeniem rozliczeń VAT mocodawcy,
  • przechowywaniem dokumentów,
  • ewidencją dla potrzeb VAT.

Przedstawiciel podatkowy za zobowiązania podatkowe odpowiada solidarnie wraz z podatnikiem, którego reprezentuje. Gdy podatnik nie dokona rozliczenia, musi to za niego zrobić przedstawiciel podatkowy.

Komu potrzebny jest przedstawiciel podatkowy?

Do posiadania przedstawiciela podatkowego zobowiązani są podatnicy, którzy nie posiadają stałego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania w Polsce, lecz podlegają obowiązkowej rejestracji dla celów VAT.