Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Podstawowe zasady podatkowe

Zasady fiskalne:

  1. Zasada wydajności – polega na ściąganiu podatków przez państwo od takiego przedmiotu, który dostarczy niezbędne dochody podatkowe na realizację niezbędnych funkcji i zadań państwa.
  2. Zasada elastyczności – stanowiąca, że podatek powinien reagować na mieniające się procesy u zdarzenia gospodarcze i społeczne.
  3. Zasada stałości – oznacza konieczność wprowadzania nowych podatków i zmian w podatkach już obowiązujących.

Zasad ekonomiczna  – nienaruszalność majątku podatników. Zgodnie z nią wartość podatku nie może zmniejszać majątku podatnika, a bieżące dochody.

Zasady sprawiedliwości: 

  1. Powszechność – podatkami objęci są wszyscy, spełniający warunki powstania zobowiązania podatkowego,
  2. Równość – ciężar podatkowy rozłożony jest równo na wszystkich podatników,
  3. Zdolność dochodowa – każdy podatnik powinien poświęcić taką samą część dochodu na rzecz państwa.

 Zasady techniczne: 

  1. Podatki powinny być niezawodnym źródłem dochodów państwa.
  2. Pobór podatków powinien uwzględniać warunki finansowe podatnika.
  3. Koszty pobierania podatków nie mogą zbytnio pomniejszać budżetu państwa.