Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Tytułowa forma prowadzenia księgowości służy do ewidencjonowania wszystkich zaistniałych w przedsiębiorstwie operacji gospodarczych w formie uproszczonej, która polega na zastosowaniu systemu księgowości pojedynczej. System ten polega na ścisłym rejestrowaniu przychodów firmy ze sprzedaży, zakupów niezbędnych towarów/materiałów oraz wydatków, które są zapisywane pojedynczo w księdze po dokonaniu transakcji. Podatkowa księga przychodów i rozchodów została przewidziana tylko do celów podatkowych, ponieważ to właśnie na jej podstawie ustala się podstawę do opodatkowania.

Księgę tą zakłada sam podatnik na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia firmowych przychodów i rozchodów. Charakterystyczną cechą tej księgowości jest brak kontroli kapitału jednostki, jak również zmian w nim zachodzących. W przypadku prowadzenia w firmie księgi przychodów i rozchodów, ustalenie majątku jest możliwe jedynie za pomocą sporządzenia spisu z natury. Wszystkie zachodzące operacje gospodarcze są rejestrowane chronologicznie, a następnie klasyfikowane według poszczególnych pozycji wymienionych w KPiR.

Prawo podatkowe obowiązek prowadzenie KPiR nakłada na:
– osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
– spółki cywilne należące do osób fizycznych wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą,
– osoby wykonujące wolne zawody,
– osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych/umów zlecenia.

Ważne!
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) wyklucza stosowanie opodatkowania w formie zryczałtowanej.

Call Now