Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Podatki w firmie

Wynajęcie kasy fiskalnej online

Coraz więcej przedsiębiorców zobowiązanych jest do wdrożenia w firmie kasy fiskalnej online rejestrującej sprzedaż. Czy konieczny jest zakup nowej kasy fiskalnej? Alternatywnym rozwiązaniem dla właścicieli firm jest zawarcie umowy o leasing, dzierżawę lub najem kasy online. Kasy online stanowią nowe rozwiązanie umożliwiające kontrolę podatników. Dane dokonanej sprzedaży są na bieżąco przesyłane do centralnego systemu teleinformatycznego, […]

Read More

Podatek od AliExpress

W dniu 1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, wdrażająca w Polsce tzw. pakiet VAT dla e-commerce. Celem nowych rozwiązań jest ujednolicenie procedur i zasad obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej. Nowelizacja przepisów ma na celu również ograniczenie skali nierównej konkurencji, która polega na dostarczanie towarów bez opłacania cła i podatku Vat. Od […]

Read More

Umowa o pracę

Umowa o pracę stanowi pisemne nawiązanie stosunku pracy. To podstawowa i najczęściej wybierana forma zatrudnienia pracowników w Polsce. Jakie wyróżniamy umowy o pracę? Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy wyróżniamy: – umowę o pracę na czas próbny – umowę o pracę na czas określony – umowę o pracę na czas nieokreślony Zapisy zawarte w umowie o […]

Read More

Czy w 2022 roku zaczną obowiązywać nowe ulgi podatkowe?

Zgodnie z założeniami Nowego Ładu w Polsce od 2022 mogą obowiązywać dodatkowe ulgi podatkowe. Kto będzie mógł z nich skorzystać? a) Ulgi podatkowe na innowacje Wszystkie kraje obecnie walczą ze skutkami pandemii oraz podejmują działania mające na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do optymalizacji kosztów. Polska ma szanse stać się centrum badawczo-rozwojowym – wpłynie […]

Read More

Brak podpisu na fakturze

Czy brak podpisu na fakturze czyni ją nieważną? Faktura VAT stanowi podstawowy dokument potwierdzający wykonanie danej usługi lub sprzedaż towaru. Dokument ten może być wystawiony wyłącznie przez firmę, a jego odbiorcą może być osoba prywatna lub inna firma. Istnieje szereg wytycznych jakie dokument ten musi spełniać oraz danych, które powinien zawierać, m.in. dane podmiotów będących […]

Read More

Kara porządkowa nałożona przez organ podatkowy

Wszyscy przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne, które pomimo odpowiedniego wezwania organu podatkowego, bez podania przyczyny, odmówiły złożenia wyjaśnień, zeznań, opinii, okazania podmiotu, bądź udziału w określonej czynności, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności poprzez ukaranie karą porządkową w wysokości 2900 zł. Głównym celem tytułowej kary porządkowej jest dyscyplinowanie podatników w zakresie sprawnego oraz rzetelnego uczestniczenia w czynnościach […]

Read More