Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Podatki pośrednie i bezpośrednie

W ramach dzisiejszego artykułu przypominającego – MONOPOL!

Podatki to przymusowe świadczenia pieniężne pobierane przez państwo w celu realizacji zadań publicznych. Dzielimy je na:

1) Podatki bezpośrednie obciążające bezpośrednio podatnika, który jest zobowiązany do odprowadzenia ich do odpowiedniego organu podatkowego.
Zaliczamy do nich między innymi:
– podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
– podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
– podatek od spadków i darowizn,
– podatek od czynności cywilnoprawnych,
– podatek rolny,
– podatek leśny,
– podatek od nieruchomości,
– podatek od środków transportowych,
– podatek tonażowy,
– podatek od wydobycia niektórych kopalin.

2) Podatki pośrednie opłacane w momencie nabywania danego dobra.
Przykładowe podatki pośrednie:
– podatek akcyzowy,
– podatek VAT,
– podatek od gier losowych.

Podatki w Polsce muszą charakteryzować się:
– nieodpłatnością,
– przymusowością,
– powszechnością,
– bezzwrotnością.

Przepisy regulujące powstawanie, ustalanie i wygasanie zobowiązań podatkowych wobec podatników, regulowane jest poprzez prawo podatkowe, które stanowi podkategorię dla prawa finansowego.