Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Podatek VAT

podatek VATPodatek od towarów i usług przyjął się w Polsce jako podatek VAT. Nazwa pochodzi od angielskich słów Value Added Tax. Jest to podatek pośredni, w przypadku którego obowiązuje zasada braku kaskadowego nakładania się podatku, poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega:

  • – odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
  • – eksport towarów,
  • – import towarów,
  • – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
  • – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Koncepcja podatku VAT powstała dzięki pomysłowi Carla Friedricha von Siemensa. Swój pomysł zaprezentował już w 1920 roku, lecz powszechnie uważa się, że podatek od towarów i usług zapoczątkowany został dzięki francuskiemu ekonomiście – Maurice Laure.
Ile wynosić może podatek VAT w Polsce? Wysokość może być różna, w zależności od rodzaju produktu. 18,7 % wartości brutto dla towarów i usług objętych jest stawką 23 %, 7,41 % towarów i usług dotyczy stawka 8%, natomiast 4,76 % wartości brutto jest opodatkowane w wysokości 5 %.