Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Podatek PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT – to podatek bezpośredni, który zobowiązana jest płacić każda osoba, która osiąga jakikolwiek dochód. Może to być np. dochód z wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych, a także dochód z prowadzonej działalności gospodarczej. Do 30 kwietnia każdego roku podatnik zobowiązany jest złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT według stanu na koniec grudnia poprzedniego roku.

OBLICZANIE PIT
Osób prowadzących działalność gospodarczą dotyczy tzw. podatek liniowy, który zawsze wynosi 19% uzyskanych dochodów. Jeśli jednak chodzi o osoby otrzymujące wynagrodzenie za pracę, to rozróżniamy 2 progi podatkowe. Jeśli podatnik zarobił w przeciągu roku mniej niż 85 528 zł znajduje się w pierwszym progu podatkowym, jeśli więcej niż 85 528 zł – w drugim.
– PIT w pierwszym progu wynosi 18% podstawy obliczenia podatku, minus 556 zł 2 gr.
– PIT w drugim progu wynosi 14 839 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.