Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Podatek od środków transportowych

Jednym z podatków lokalnych, które opłacane są przez podatników w gminach jest podatek od środków transportowych. Podatki lokalne zasilają budżety gmin, a nie państwa.

Podatek od środków transportu, który stanowi część dochodów gmin dotyczy:

  • – samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
  • – ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej całego zespołu pojazdów powyżej 3,5 t.
  • – przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 7 t. ( z wyjątkiem autobusów)

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami wyżej wymienionych środków transportowych, ale również:

  • – jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
  • – posiadacze środków transportowych zarejestrować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez osobę zagraniczną.

W przypadku, gdy środek transportowy stanowi współwłasność to obowiązek podatkowy ciąży na wszystkich współwłaścicielach. W sytuacji zmiany właściciela środka transportowego obowiązek ten ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *