Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Podatek od spadków i darowizn

Podsumowanie: MONOPOL.

Mianem tego podatku określamy podatek bezpośredni, który pobierany jest od przyrostu masy majątku osobistego i samorządowego (gminnego).

Co jest przedmiotem opodatkowania?

Opodatkowane jest nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
– spadku,
– darowizny,
– zasiedzenia,
– nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
– zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
– nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek jego śmierci,
– nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,
– nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiot opodatkowania:
– osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób wyżej wskazany.