Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem od dochodów spółek. Stanowi rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez funkcjonujące na rynku osoby prawne.

Ustawą wprowadzająca tego rodzaju podatek była ustawa z dnia 31 stycznia 1989 roku. Obecnie obowiązujące przepisy regulujące podatek dochodowy od osób prawnych zostały uchwalone ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku.

Podatnikami są osoby prawne oraz spółki kapitałowe w organizacji i spółki komandytowo-akcyjne. Warto zaznaczyć, że podatnikami tego podatku mogą być również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z wyłączeniem spółek nieposiadających zdolności prawnej).

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na ustalenie obowiązku podatkowego jest fakt, czy podatnik lub zarząd mają swoją siedzibę na terytorium RP – w tym przypadku podatek pobierany jest od całości dochodów.

Przedmiotem podatku dochodowego od osób prawnych jest dochód (w wyjątkowych sytuacjach przychód). Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość dokonania określonych odliczeń.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Call Now