Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Podatek CIT

podatek CITPodatek CIT to inaczej podatek dochodowy od osób prawnych. Jest on bezpośredni i obciąża dochody uzyskane przez osobę prawną.

W Polsce Podatek CIT został wprowadzony w 1989 roku.

Kto musi płacić go płacić?

 • -Wszelkie osoby prawne,
 • -Spółki kapitałowe w organizacji,
 • -Spółki komandytowo-akcyjne,
 • -Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, za wyjątkiem tych bez zdolności prawnej.

Istnieją podmioty, które zwolnione są z podatku CIT. Są to:

 • -organizacje religijne,
 • -Narodowy Bank Polski,
 • -Skarb Państwa,
 • -ARiMR,
 • -gminy w zakresie dochodów własnych,
 • -wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • -jednostki budżetowe, fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw,
 • -przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami,
 • -ZUS, fundusze emerytalne i inwestycyjne,
 • -Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozliczenie podatku następuje po zakończeniu roku podatkowego. Jeszcze do niedawna stawka podatku CIT dla wszystkich podatników była jednakowa i wynosiła 19%. Od 1 stycznia 2017 roku stawka podatku została obniżona do 15% jednak nie dla wszystkich. Uprawnionymi do korzystania z preferencyjnej stawki podatku dochodowego są tzw. mali podatnicy oraz nowe podmioty. Wraz z przepisami wprowadzającymi obniżenie stawki CIT weszły w życie przepisy regulujące możliwość korzystania z 15% stawki podatku przez nowe firmy. Podmioty, które powstały np. w wyniku podziału przedsiębiorstwa nie będą mogły z niej skorzystać.

Małym podatnikiem jest przedsiębiorstwo, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęło przychody ze sprzedaży wraz  z należnym podatkiem od towarów i usług nieprzekraczające równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu na walutę polską.