Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

PIT-39 – co należy wiedzieć?

Podatnicy, którzy są zobowiązani do rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych, muszą na odpowiedniej deklaracji podatkowej wskazać wartość osiągniętych rocznych przychodów. Mowa o przychodach z tytułu wykonywanej pracy, prowadzonej działalności, zbycia nieruchomości, a także praw majątkowych. W sytuacji zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych pojawia się konieczność złożenia deklaracji PIT-39.

Wspomniany PIT-39 jest formularzem zeznania rocznego, który kierowany jest do podatników chcących rozliczyć uzyskany w danym roku podatkowym przychód z tytułu zbycia:
– nieruchomości, bądź części udziału w nieruchomości,
– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, bądź użytkowego,
– prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
– prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Przychody pochodzące z odpłatnego zbycia nieruchomości stanowią cenę sprzedaży, która została określona w umowie sprzedaży i pomniejszona o koszty poniesione na jej rzecz. Czynni podatnicy VAT ukazują ją w wartości netto, z kolei w wartości brutto jeśli podmiot jest zwolniony z VAT.

UWAGA – jeśli cena sprzedaży danej nieruchomości z jakiegoś powodu jest znacznie niższa niż wartość rynkowa, wówczas organy podatkowe mają możliwość samodzielnego ustalenia ceny sprzedaży w oparciu o ceny rynkowe.

Art. 30e ust.1 ustawy o PIT informuje nas o tym, iż dochód ze zbycia powyżej wymienionych nieruchomości, jak również praw majątkowych, jest opodatkowany podatkiem dochodowym stawką 19%.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zeznanie roczne PIT-39 należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym w dniach od 12 lutego do 30 kwietnia roku podatkowego, który następuje po roku, w którym miejsce miała sprzedaż. Urzędem Skarbowym, w którym należy złożyć deklaracje jest urząd właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, bądź jeśli podatnik przed zakończeniem roku podatkowego zamieszkał za granicą – według ostatniego miejsca zamieszkania na terenie RP.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *