Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Pieczątka firmowa

Posiadanie pieczęci firmowej nie jest narzucone przez przepisy prawa. Jej posiadanie może jednak znacznie usprawnić funkcjonowanie firmy na rynku. Pełni ona bowiem funkcję informacyjną. Zawierając na niej najważniejsze elementy zniwelujemy zatem konieczność ręcznego wypełniania niektórych dokumentów.

Pieczątka firmowa powinna zawierać takie informacje jak:
– pełna nazwa firmy przedsiębiorcy,
– numer NIP,
– numer REGON,
– dane adresowe siedziby tj. miejsce zamieszkania przedsiębiorcy bądź adres prowadzenia działalności,
– numer telefonu kontaktowego,
– adres e-mail.

Mimo, iż nie ma przepisu prawnego zobowiązującego przedsiębiorcę do posiadania pieczęci firmowej na wielu drukach urzędowych i odnajdziemy rubrykę na miejsce pieczątki oraz podpisu przedsiębiorcy. Jej brak często znacznie wydłuża postępowanie administracyjne, czasem wydawana jest nawet odmowa załatwienia sprawy w danym urzędzie. Pamiętajmy jednak, że posiadanie pieczęci nie jestem naszym obowiązkiem stąd też powinno wystarczające być złożenie podpisu bądź ewentualnie wniosku o nieposiadaniu pieczęci.

 

Zobacz także: Sprawozdanie do Urzędu Skarbowego!