Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Pamiętaj o przerejestrowaniu swojej spółki z RHB do KRS do końca 2015 roku!

Nie każdy pamięta, że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej jako: „Ustawa wprowadzająca”) , podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, zgodnie z przepisami o KRS, wpisany do innego rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących przed 2001 rokiem, jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS.

1 stycznia 2015 weszła w życie nowelizacja wspominanej ustawy, która wydłużyła obowiązek dokonania przerejestrowania o dwa lata, tj. do 31 grudnia 2015 r., tym samym wydłużając
ważność wpisów w Rejestrze Handlowym.

Sama procedura przerejestrowania spółki nie jest skomplikowana. Przypomina to rejestracje spółki.

Umowa spółki sprzeczna z obowiązującymi przepisami nie zostanie wpisana do KRS, więc w pierwszej kolejności należy zmienić ją tak, by była zgodna z przepisami kodeksu spółek handlowych. Gdy umowa spółki zostanie zmieniona, to konieczna jest uchwała zgromadzenia wspólników zaprotokołowana przez notariusza. W następnej kolejności możemy złożyć wniosek do sądu o wpis spółki w KRS. Wniosek sporządzony na urzędowym formularzu należy złożyć do sądu prowadzącego dotychczasowy rejestr sądowy RHB. Pamiętaj, aby dołączyć do wniosku wszystkie potrzebne dokumenty, czyli te które są potrzebne przy rejestracji spółki Do wniosku dodatkowo należy załączyć dokumenty aktualizacyjne do urzędu skarbowego NIP 2, Głównego Urzędu Statystycznego (RG 1 RG RD) oraz do ZUS-u (ZUS ZPA).

Wniosek taki podlega opłacie sądowej w wysokości 500 zł oraz opłacie za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 zł.