Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Odwrotne obciążenie

Sytuacja, w której obowiązek rozliczania podatku VAT przeniesiona jest ze sprzedawcy towaru lub usługi na nabywcę tego towaru bądź usługi określana jest mianem odwrotnego obciążenia. Stosowanie odwrotnego obciążenia szczegółowo uregulowane jest przepisami znajdującymi się w ustawie o podatku od towarów i usług.

Stosowanie procedury odwrotnego obciążenia możliwe jest, gdy:

  • sprzedawca jest czynnym płatnikiem VAT,
  • nabywca jest czynnym płatnikiem VAT,
  • zawierana między stronami transakcja nie jest zwolniona z opodatkowania,
  • wartość sprzedaży określonych towarów przekracza kwotę 20 000 złotych.

W przypadku odwrotnego obciążenia nie ma obowiązku zaznaczania takiej informacji na wystawianej fakturze, gdyż dokonanie tego zapisu ma wyłącznie charakter informacyjny.

Stosując odwrotne obciążenie należy przekazywać organom podatkowym informację podsumowującą, w której zawiera się:

  • dane podatnika składającego deklarację,
  • dane nabywcy towaru bądź usługi,
  • informacje dotyczące transakcji objętej procedurą odwrotnego obciążenia.