Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Oddział i przedstawicielstwo firmy zagranicznej w Polsce

Oddział i przedstawicielstwo firmy zagranicznej to dwa zupełnie inne pojęcia, które omyłkowo stosowane są zamiennie. Postaramy się w kilku słowach przedstawić różnice między nimi.
Oddział firmy zagranicznej może w Polsce prowadzić działalność wyłącznie w tym zakresie, w którym prowadzi za granicą. Musi więc zajmować się dokładnie tym samym i nie przekraczać obszaru działalności świadczonej poza granicami naszego kraju.

Utworzenie oddziału podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS, chociaż nie wymaga zgromadzenia kapitału zakładowego. Warto również pamiętać o konieczności wyznaczenia osoby upoważnionej do reprezentacji zagranicznego przedsiębiorstwa i obowiązku prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej. W przypadku oddziału obok nazwy firmy musi pojawiać się dopisek “oddział w Polsce”.

Przedstawicielstwo firmy w Polsce polega natomiast na prowadzeniu działalności wyłącznie w zakresie promocji i reklamy przedsiębiorstwa zagranicznego. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *