Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Nowy rodzaj pełnomocnictwa – pełnomocnictwo ogólne

doradca_podatkowy
Pełnomocnictwo ogólne
to nowy typ pełnomocnictwa, który jest uregulowany m.in. przez Ordynację podatkową. Przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego zaczną obowiązywać od 1 lipca 2016 roku – co zmieni się w prawie?
 
 
Do tej pory pełnomocnictwo składane było w organie podatkowym po wszczęciu postępowania. Zgodnie z nowymi przepisami m.in.: podatnicy korzystający z usług biur rachunkowych i doradców podatkowych, będą udzielać pełnomocnictwa przed rozpoczęciem postępowania. Wybierając pełnomocnika ogólnego, płatnik upoważnia go do działania w swoim imieniu we wszystkich sprawach podatkowych i innych sprawach, które należą do właściwości organów kontroli skarbowej i organów podatkowych. 
 
Pełnomocnictwo ogólne zostanie ujawnione w e-rejestrze, co oznacza, że każdy organ podatkowy będzie mógł sprawdzić przez Internet umocowanie pełnomocnika ogólnego. Ogólnopolski rejestr pełnomocnictw ogólnych spowoduje, że ten typ pełnomocnictwa składany będzie jako dokument elektroniczny zarówno w przypadku ustanowienia, zmiany, odwołania czy wypowiedzenia pełnomocnictwa. Tylko w wyjątkowych sytuacjach możliwe będzie skorzystanie z papierowych formularzy.