Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości – projekt

W ramach przypomnienia: MONOPOL.

W planach jest znowelizowanie Ustawy o Rachunkowości, co w skutkach ma umożliwić jednostkom sektora finansów publicznych korzystanie z uproszczonych zasad ewidencji leasingu oraz doprecyzować przepisy odnoszące się do terminu i częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji.

Jednostki sektora finansów publicznych będą mogły stosować zasady określone w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, zamiast zasad wynikających z Ustawy o Rachunkowości.

Inwentaryzacja
Weryfikacja po zmianie przepisów będzie musiała być przeprowadzana rokrocznie na ostatni dzień roku obrotowego, w takim terminie, aby jej wyniki zostały rozliczone w księgach rachunkowych tego roku obrotowego przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za ten rok.