Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Nowe zmiany w ustawie o VAT i akcyzie

 

doradca_podatkowyNowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych ustaw, tzw. pakietu paliwowego, została ostatecznie uchwalona przez Sejm. Celem wprowadzenia nowych przepisów są zapobieganie wyłudzaniu podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi, a także ograniczenie negatywnego wpływu tego typu sytuacji na funkcjonowanie rynku paliw płynnych.

Jakie przepisy zaczną obowiązywać?

Nowe prawo nakłada obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych w ciągu 5 dni od wprowadzenia paliwa do kraju. Podstawą naliczania podatku będzie aktualnie obowiązująca cena paliwa, która ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej resortu finansów.

Kolejną zmianą jest ta dotycząca nabywania paliw silnikowych (nie obejmująca paliw zwolnionych z akcyzy). Odtąd usługi będą świadczone jedynie na rzecz podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP lub podmiotów zagranicznych mających siedzibę w Polsce.

Ponadto po zmianach koncesje na obrót paliwami z zagranicą będą przyznawanie jedynie podmiotom, które posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce albo zagranicznym przedsiębiorcom, mającym zarejestrowany oddział na terenie naszego kraju i za jego pośrednictwem będą wprowadzać paliwa płynne do Polski.