Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Nowe ograniczenia – płatność gotówką

Dawne przepisy stanowiły, iż przedsiębiorca zawierający transakcję obejmującą kwotę powyżej 15 000 euro z innym przedsiębiorcą, ma obowiązek dokonania jej za pośrednictwem rachunku bankowego, a nie gotówki. Od 1 stycznia 2017 roku ustawa ta uległa jednak znacznej zmianie.

Nowy rok przyniósł nowelizację ustawy o podatku CIT, PIT oraz Ustawy o swobodzie gospodarczej. Właśnie ta ostatnia z wymienionych mówiła, iż limit płatności gotówkowych jest obniżony z 15 tysięcy euro do 15 tysięcy zł. Jak więc widać, zmiana była dość gwałtowna.

Czy możliwe jest, że 7 tysięcy zostanie uregulowane gotówką, a pozostała kwota (wyższa niż 8 tysięcy) przelewem? Nie. W myśl tejże Ustawy, jeżeli łączna kwota transakcji przekracza 15 tysięcy złotych, w całości opłacona musi być przelewem. Ważny jest również fakt, że w razie złamania tych przepisów, osoba przekazująca daną kwotę musi spodziewać się nieprzyjemnych konsekwencji, natomiast podmiot przyjmujący te pieniądze, nie otrzyma żadnych zarzutów.

Limit płatności gotówkowych objął także niedawno wprowadzone rewolucje podatkowe.

  1. Biała lista podatników– lista podatników VAT zawierająca informacje o podatniku oraz jego numer rachunku firmowego, na który nabywca musi wykonać przelew bankowy wynoszący powyżej 15 000 zł brutto. W przeciwnym razie nie będzie mógł zliczyć kosztu do wydatków firmy.
  2. Split Payment (Metoda Podzielonej Płatności)– metoda płatności wprowadzona w zamian za odwrotne obciążenie stanowi, że czynny podatnik VAT dokonujący transakcji określonych towarów i usług, w kwocie należności (ogółem) co najmniej 15 000 zł jest zobowiązany do jej zastosowania.