Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Najważniejsze pojęcia z zakresu podatków

W celu prowadzenia rozliczeń podatkowych trzeba stworzyć odpowiednie warunki oraz narzędzia, które umożliwią obliczanie wysokości podatku, jego podstawy oraz skuteczny systemem ściągania podatków. W wyniku tworzenia konstrukcji systemu podatkowego powstało kilka pojęć. Są to między innymi:

  • Przedmiot podatku, 
  • Podmiot opodatkowania, 
  • Podstawa opodatkowania,  
  • Stawka podatkowa,  
  • Skala podatkowa, 
  • Zwolnienia, zwyżki oraz ulgi podatkowe. 

Przedmiotem podatku (przedmiot opodatkowania) definiuje się jako zjawisko, stan prawny lub fizyczny, który powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Natomiast podmiot opodatkowania wskazuje zobowiązanego do zapłaty podatku. Może być to osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Podstawą opodatkowania określa się wartość przedmiotu podatku czyli np. dochód, przychód czy wartość rynkową. Od podstawy opodatkowania oblicza się podatek z zastosowaniem danej stawki podatkowej, czyli części podstawy opodatkowania określonej kwotowo lub procentowo. Zbiór obowiązujących stawek to skala podatkowa. Informuje ona o tym jaką stawkę należy zastosować dla danego przedmiotu podatku. O tym jak wysoka będzie ostateczna wartość podatku decydują zwolnienia – zaniechania poboru podatku, zwyżki – dodatkowe obciążenia oraz ulgi podatkowe – polegające na wyłączeniu określonych wartości z podstawy opodatkowania.