Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Kwota wolna od podatku 2019

Kwota wolna od dochodu to część dochodu podatnika, od której nie nalicza się podatku. Korzystanie z kwoty wolnej od podatku odnosi się wyłącznie do osób, które rozliczają się na podstawie zasad ogólnych, bądź skali podatkowej. Zazwyczaj są to osoby zatrudnione w formie umów cywilnoprawnych bądź na podstawie stosunku pracy, które wypełniają deklaracje podatkowe PIT-37. Opodatkowanie na zasadach ogólnych dotyczy też przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Ci z kolei składają w Urzędzie Skarbowym formularz PIT-36.

Do końca 2016 roku kwota ta wynosiła 3091 złotych. W roku 2017 został podniesiony do kwoty 6600 złotych i została zachowana w roku 2017. Aktualnie kwota ta została podniesiona o kolejne 1400 złotych, zatrzymując się na poziomie 8000 złotych.

Im niższa podstawa opodatkowania tym wyższa jest kwota wolna od podatku. Dobrym sposobem na obniżenie podstawy opodatkowania jest skorzystanie z ulg podatkowych, zwolnień i odliczeń.

W PIT można odliczyć między innymi:
– Internet,
– wydatki na cele rehabilitacyjne,
– składki ZUS zapłacone w 2018 roku,
– darowizny na cele charytatywne i opiekuńcze,
– darowizny krwi,
– wydatki na cele związane z badaniami i rozwojem,
– wydatki na IKZE,
– zwroty nienależnie pobranych świadczeń.