Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Kto i kiedy musi sporządzić sprawozdanie finansowe?

Wiele firm na koniec każdego roku działalności musi przygotowywać sprawozdanie finansowe. Dokument zawiera podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Dzień, na który sporządza się sprawozdanie nazywany jest dniem bilansowym. Podmiotami zobowiązanymi do sporządzenia sprawozdania są firmy obowiązkowo prowadzące księgi rachunkowe, zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz przedsiębiorstwa, które dobrowolnie wybrały jako sposób ewidencjonowania księgi rachunkowe.

Spółki jawne lub partnerskie, które nie sporządzają sprawozdania finansowe ze względu na przychody mniejsze niż równowartość 2 milionów euro zobowiązane są złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego oświadczenia o braku obowiązku złożenia tego typu ewidencji.

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu wykazującego stany aktywów i pasywów, rachunku zysków i strat określającego oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do sprawozdania oraz przyjęte metody wyceny i zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *