Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Krajowy Rejestr Sądowy

doradca_podatkowy

Krajowy Rejestr Sądowy gromadzi wiele bardzo istotnych informacji. Podzielić go można na:

  • – rejestr przedsiębiorców,
  • – rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej:
  • – rejestr dłużników niewypłacalnych.

KRS jest rejestrem publicznym. Dzięki niemu każdy z nas znaleźć może informacje o wszystkich przedsiębiorcach podlegających obowiązkowi wpisania do KRS w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w kilkudziesięciu ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całego kraju.
W KRS na dzień 31 grudnia 2015 roku znajdowało się aż 401 110 podmiotów. Liczba ta stale rośnie. Co ciekawe, zdecydowaną przewagę pośród przedsiębiorstw ma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która zarejestrowana została ponad 300 000 razy. Na drugiej pozycji plasuje się spółka jawna. Na koniec 2015 roku w Polsce było 35 146 spółek jawnych. Pozostałe jednostki, które zauważyć możemy stosunkowo często to m.in. spółki komandytowe,spółdzielnie, spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne.